LIC Scadenta overtar Dentatec Dental's virksomhet. Klikk her for mer info

LIC Scadenta overtar Dentatec Dental's virksomhet.

 

Fra og med i dag 9. desember 2019, har LIC Scadenta overtatt virksomheten til Dentatec Dental AS. Alt salg og alle kunder hos Dentatec Dental vil fortløpende bli overført til LIC Scadenta, og kundene vil videre bli godt ivaretatt av LIC Scadenta.

 

LIC Scadenta overtar samtidig salget fra leverandører som Tokuyama Dental og produkter fra Zenith-Dental. Alle nye og gamle kunder hos LIC Scadenta vil derfor kunne motta disse produktene, allerede i dag. De fleste varer er på lager og det jobbes kontinuerlig for å få samtlige produkter på plass.

 

Stein E Lium, daglig leder ved Dentatec Dental vil fra og med dags dato arbeide som Kundekonsulent hos LIC Scadenta, med spesielt ansvar for å ivareta kundene i en overgangsfase, samt følge opp alle nye og gamle kunder på Tokuyama og Zenith produkter. Kunder kan i fortsettelsen også ta kontakt med Stein på telefon 908 54 685.

 

Dentatec Dental vil bestå som firma en periode fremover, men da ikke med konkurrerende virksomhet med LIC Scadenta AS med ett unntak:

Dentatec Dental vil legge ut restlageret for salg. Dette skal avvikles og vil bli solgt til svært gode priser. Ta gjerne kontakt om det er noe du er ute etter. Salget vil bli annonsert løpende via mailer og hjemmeside. Her er det «først til mølla» som gjelder. Kontoret på Dentatec Dental vil bli betjent i en tid fremover – telefon 611 29 444.

Vi vil presisere at alt materiell som er innlevert for reparasjon etc vil bli ivaretatt.

 

Dentatec Dental ble etablert i 1991. Gjennom mange år i dental markedet i Norge har man opparbeidet en rekke gode forbindelser. På vegne av Dentatec Dental AS takker jeg alle – kunder og andre forbindelser for det gode samarbeidet gjennom mange år. Vi føler oss trygge på at dere blir godt ivaretatt hos LIC Scadenta AS og jeg vil selv bidra til dette. Det er viktig for oss at dere kan få de samme gode varer, priser og oppfølging som dere har hatt fra Dentatec Dental AS.